Entries by Hernández & Vicente

La responsabilitat penal dels menors

La responsabilitat penal dels menors està regulada en la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors i s’aplica a les persones majors de catorze anys i menors de divuit que cometin fets tipificats com a delictes segons el Codi Penal. Aquesta llei va introduir dues novetats molt importants […]

El delicte de fals testimoni

El Codi Penal castiga aquelles conductes consistents a atestar faltant a la veritat en el si d’una causa judicial i perquè hi hagi comissió del delicte el fet de faltar a la veritat ha d’afectar substancialment a la resolució del procés, no tenint efectes el fet de faltar a la veritat quan la mentida sigui […]

Contractació d’un familiar

No existeix cap impediment legal per a la contractació d’un familiar, ara bé, en funció de la relació familiar entre tots dos familiars es podrà contractar mitjançant una relació laboral o mitjançant una relació mercantil. En aquest sentit, l’article 7.2 de la Llei General de Seguretat Social estableix que no tindran consideració de treballadors per […]

Sorolls molests en Comunitats de Propietaris

La contaminació acústica és un problema molt comú per a aquells que viuen en una Comunitat de Propietaris subjecta al Règim de Propietat Horitzontal. Arrossegament de mobles, instruments musicals sonant, crits de nens, sons emesos per animals, funcionament d’aparells electrònics, entre altres, estan a l’ordre del dia en una comunitat de veïns i poden arribar […]

Delictes contra l’honor segons el Codi Penal

Els delictes contra l’honor són aquells que es donen quan, mitjançant una expressió proferida o realitzada, s’emeten opinions per desacreditar l’honorabilitat d’una persona i podem distingir el delicte d’injúria i el de calúmnia. La calúmnia consisteix a imputar a una persona un delicte, sabent que aquesta imputació és falsa i mostrant temerari menyspreu cap a […]

Drets dels treballadors nocturns

Una retallada molt habitual dels empresaris cap als seus treballadors és no reconèixer les hores que segons l’Estatut dels Treballadors han de considerar-se com a nocturnes. En aquest sentit, l’article 36 del citat Estatut fa una distinció entre les hores nocturnes i el treballador nocturn.   Les hores nocturnes són aquelles realitzades entre les deu […]

L’acomiadament per absentisme laboral

L’absentisme laboral és tota aquella absència o abandonament del lloc de treball sense causa justificada i implica per part del treballador un incompliment de les condicions establertes en el contracte. Existeixen tres tipus bàsics d’absentisme. En primer lloc, aquell en el qual el treballador no acudeix al centre de treball justificadament i coneixent-ho l’empresa (permisos legals, malalties […]

Obligació de denunciar vs. prova de càrrec de la víctima en els delictes de violència de gènere

El present article té per objecte realitzar una reflexió sobre el conflicte existent entre la consciència col·lectiva, que anima a les víctimes de violència de gènere a denunciar i la frustració, quant a expectatives del procés judicial. La víctima de violència de gènere rep així un doble victimisme (la primera en sofrir la situació de […]