Entries by Hernández & Vicente

Agorafòbia i incapacitat per al treball

L’agorafòbia és un trastorn que consisteix en una por irrefrenable a sortir al carrer o als espais oberts. Existeix l’agorafòbia greu i el trastorn ansiós depressiu. Aquests trastorns poden limitar a la persona que els pateixen i causen limitacions funcionals com la impossibilitat absoluta per utilitzar el transport públic, incapacitat d’envoltar-se de grans masses de […]

Algunes novetats destacables pel 2018

Deixem enrere 2017. Sens dubte, un any que serà recordat per les divergències polítiques a Catalunya. Un any en el qual s’han començat a implantar polítiques per reduir la contaminació a les grans ciutats. Un any en el qual la societat ha estat més sensibilitzada amb els delictes sexuals i el problema de la violència […]

Reclamacions a companyies aèries

Les incidències en els viatges aeris estan a l’ordre del dia i cada vegada més són els casos on, abans de pujar a l’avió i embarcar, s’anuncia que el vol ha estat cancel·lat o sofreix algun tipus de retard. Depenent de la companyia el problema pot ser de major o menor consideració i els perjudicis […]

Formar part d’una taula electoral. Idees importants.

L’anomenament dels integrants és competència de l’Ajuntament i es trien pel Ple Municipal mitjançant sorteig públic, utilitzant un procediment aleatori o mecanisme a l’atzar entre persones censades d’edat compresa entre 18 i 70 anys. La taula la presideixen el president i dues vocals, que s’encarregaran al final de la votació de fer el recompte. El […]

Despeses derivades de la reclamació judicial per a suprimir la clàusula sòl

Atenció afectats per les clàusules sòl! Com recordaran, el 21 de desembre de 2016 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar que les entitats de crèdit haurien de retornar íntegrament els diners cobrats per l’aplicació d’aquestes clàusules en les hipoteques. Les clàusules sòl (també anomenades clàusules límit) es portaven aplicant aproximadament des […]

Importància de l’atestat policial davant d’un accident de trànsit

Malauradament els accidents de trànsit estan a l’ordre del dia i depenent de la tipologia d’accident és molt habitual que intervingui la policia, per tal de confeccionar un informe o atestat on es deixarà constància dels fets ocorreguts i dels vehicles i persones implicades, així com els testimonis existents. Així doncs, si patim un accident […]