Entries by Hernández & Vicente

“Fer la declaració de la Renda amb un expert és la garantia que no hi hagin errors amb Hisenda”

El mes de maig és el mes que més declaracions de la renda es tramiten amb l’Agència Tributària. Tot i que enguany no es podrà fer mitjançant el programa PADRE que desapareix després de 29 anys  (només es podrà fer telemàticament mitjançant el sistema Renta Web). Però aquesta no és la única novetat. Hem parlat […]

Avantatges de contractar un advocat particular per reclamar els meus danys en un accident de trànsit

Els accidents de trànsit estan a l’ordre del dia i tota persona que es vegi involucrada en un i resulti innocent té dret a reclamar pels danys soferts, tant materials com a personals. Imaginem el següent sinistre: un turisme detingut davant d’un semàfor en vermell és copejat per darrere per una furgoneta, després de la […]

Com tramitar una herència

Malauradament la majoria de persones han hagut de passar el dolorós tràngol de la mort d’un familiar i haver de tramitar la seva herència. Tot i que és una situació feixuga i gens agradable, volem oferir unes nocions bàsiques de les passes a seguir. En primer lloc, cal obtenir el Certificat de Defunció Original, que […]

Tributar per segona residència a efectes de l’IRPF

Fins fa poc, molts contribuents que tenien una segona residència, però els seus ingressos no arribaven als 22.000 €, no estaven obligats a declarar, sempre que les seves rendes immobiliàries no superessin els 1.000 €, habitatges Aquest import s’obtenia multiplicant el valor cadastral de l’immoble per un percentatge fixat al 1,1 per habitatges amb revisions […]

Matricular el meu vehicle com a històric

En l’article anterior comentàvem les noves restriccions que van a implantar-se a Barcelona i altres ajuntaments en relació als vehicles més contaminants, això és, els de gasolina matriculats abans del 2000 i els dièsel anteriors a 2006, la prohibició dels quals de circular per Barcelona estarà vigent partir de 2020.   Al marge de les […]

Quines opcions tinc si el meu vehicle entra en la categoria de contaminant?

Durant els últims mesos s’està parlant de les noves normatives anticontaminació pendents d’implantar-se en molts ajuntaments. El seu objectiu és limitar els vehicles contaminants i fomentar l’ús dels ecològics i el transport públic.   Barcelona no és aliena a aquesta polèmica i molts conductors ja s’estiren els cabells. Ja s’ha determinat que a partir d’aquest […]

Com fer una reserva d’estacionament a Badalona

Si volem reservar una zona d’estacionament amb caràcter permanent hem de demanar una llicència per a estacionar a l’Ajuntament, ja que ocuparem la via pública. Els motius per fer-ho estan molt taxats. A Badalona trobem bàsicament 4 tipus de reserves d’estacionament. Reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Ho pot sol·licitar qualsevol persona física, […]

Impost de Circulació. Baixa i altres consells pràctics.

L’IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) és un tribut de caràcter municipal que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa aptes per circular per vies públiques i l’han de pagar els propietaris dels vehicles donat d’alta al municipi corresponent. Quan donem de baixa el nostre vehicle, ja sigui per voluntat pròpia, perquè no ha […]

El Tribunal Constitucional, partidari de reformar l’impost sobre la plusvàlua municipal.

La majoria de béns immobles de naturalesa urbana es revaloritzen any rere any de manera constant. Així, des que s’adquireix un immoble per qualsevol títol fins que es transmet de nou, s’entén que haurà augmentat el seu valor. Aquí entra en joc l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com […]

Què passa si se’ns oblida segellar l’atur?

És obligatori segellar la demanda d’ocupació en l’INEM periòdicament i, en cas de no fer-ho, es poden derivar conseqüències negatives i sancions per al demandant d’ocupació. Des d’aquí volem oferir a aquelles persones que es vegin en aquesta situació alguns consells pràctics per presentar al·legacions i el que han de fer en cas que se’ls […]