Entries by Hernández & Vicente

3 d’octubre de 2017. Badalona en vaga

Arran de la jornada del 1-O i en resposta als greus enfrontaments que es van viure a molts punts de Catalunya, s’ha pres la decisió de convocar una vaga general pel dimarts 3 d’octubre de 2017. La convocatòria està dirigida a tothom, tant a membres de la patronal, empresaris, sindicats, treballadors autònoms, entitats, institucions i […]

Les excedències laborals i, especialment, l’excedència per cura de familiars

Les situacions d’excedència són aquelles on el contracte laboral d’un assalariat queda suspès a petició del mateix treballador. Existeixen dues grans classes de situacions d’excedència. D’una banda la forçosa, on el treballador la demana per haver estat triat per exercir un càrrec públic o realitzar funcions sindicals i, d’altra banda, l’excedència voluntària que pot ser […]

Com incapacitar a un familiar

Desgraciadament ens podem trobar amb la situació que algun dels nostres familiars, sobretot persones d’avançada edat i, a causa de malalties mentals degeneratives, hagin vist les seves capacitats psicofísiques minvades, amb la qual cosa no són capaces d’administrar-se per si soles. Més enllà del problema personal davant el que ens trobem, que comporta gran angoixa […]

Dret a indemnització en cas de ser atropellat pel teu propi cotxe

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha determinat recentment el dret d’un ciutadà portuguès a obtenir indemnització per haver estat atropellat pel seu propi vehicle. En aquest sentit, el TUE ha considerat il·legal la normativa lusitana sobre l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil perquè no cobria la indemnització a un vianant víctima d’un […]

Les assegurances de vida

Les assegurances de vida són aquell tipus d’assegurança on l’assegurador s’obliga, mitjançant el cobrament d’una prima estipulada, a satisfer al beneficiari un capital convingut en cas de mort o supervivència de l’assegurat. En aquest tipus d’assegurances és convenient diferenciar l’Assegurat, que és qui de la seva vida depèn el pagament del capital; al Prenedor, que […]

La Legítima a Catalunya

Quan una persona es disposa a realitzar el seu testament, en el qual determina la destinació del seu patrimoni, ha de tenir present que la llei l’obliga a reservar una part de la seva herència per a uns determinats destinataris, els quals legalment anomenarem legitimaris. Aquesta part de l’herència que la llei obliga a reservar, […]

El desnonament per necessitat

Davant un contracte de lloguer pot ser que el propietari vulgui recuperar la possessió del seu habitatge per necessitat pròpia o d’algun familiar fins al primer grau de consanguinitat o el seu cònjuge. Aquesta possibilitat està recollida en l’art. 9.3 de la Llei d’Arrendaments Urbans, que des del 6 de juny de 2013, estableix que […]