Entries by Hernández & Vicente

L’acomiadament dels treballadors de la llar. Desistiment i indemnització.

La relació laboral que s’estableix entre una família i un treballador de la llar té unes característiques especials i implica un nivell de confiança molt important. És per això que quan la família decideix prescindir del treballador cal seguir unes regles especials. Els treballadors de la llar en situació regular tenen els mateixos drets que […]

Atenció: Els Tribunals controlaran la pràctica d’ “inflar” el valor d’un pis heretat per evitar pagar més per l’IRPF

És molt habitual la pràctica consistent que el contribuent de l’Impost de Successions i donacions no ho liquidi i deixi transcórrer el termini de 4 anys que té l’Administració per exigir-li el pagament. Si transcorren aquests 4 anys i l’Administració no ho detecta, s’entén que l’impost ha prescrit i ja no és exigible i és […]

Què passa amb els danys del meu vehicle si em veig implicat en un accident?

Quan es produeix un accident de trànsit i es produeixen danys materials en els vehicles implicats, la companyia del culpable ha de fer-se càrrec de restituir el dany sofert a l’innocent. En primer lloc, ha d’haver-hi acceptació de culpa per part de l’asseguradora. Posteriorment s’enviarà un pèrit per valorar a quant ascendeixen els danys, comparant […]

Com sol·licitar al banc la devolució dels imports cobrats per les clàusules sòl?

En l’anterior article comentàvem la recent notícia que va ser rebuda amb alegria per tots aquells perjudicats per les clàusules sòl: el Tribunal de Justícia de la Unió Europea havia dictaminat que els bancs havien de retornar les quantitats cobrades per l’aplicació d’aquestes clàusules en les hipoteques. Durant els últims dies molts han començat reclamar […]

Avís important pels afectats per les clàusules sòl!

Gran notícia per tots aquells afectats per la problemàtica de les clàusules sòl! Aquest dimecres el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que les entitats de crèdit haurien de tornar íntegrament els diners cobrats per l’aplicació de les dites clàusules en les hipoteques. Recordem que des d’aproximadament 2009 els bancs van aplicar […]