Entries by Hernández & Vicente

Avís important pels afectats per les clàusules sòl!

Gran notícia per tots aquells afectats per la problemàtica de les clàusules sòl! Aquest dimecres el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que les entitats de crèdit haurien de tornar íntegrament els diners cobrats per l’aplicació de les dites clàusules en les hipoteques. Recordem que des d’aproximadament 2009 els bancs van aplicar […]

Cas Volkswagen. Primera sentència que reconeix indemnització de danys i perjudicis a un propietari

Recentment, el Jutjat de Primera Instància 12 de Valladolid ha resolt concedir una indemnització de danys i perjudicis al propietari d’un vehicle Volkswagen afectat pel frau de les emissions, que va veure’s destapat al setembre del 2015. Recordem que aquesta pràctica consistí a implantar a molts cotxes Volkswagen, Audi, Seat i Skoda un software destinat […]

Reclamacions per caigudes en la via pública

Si desgraciadament patim una lesió per caure a la via pública com a conseqüència del mal estat de la vorera, calçada, clavegueram, falta d’il·luminació nocturna, desnivells i un llarg etcètera, hem de saber que podem reclamar una indemnització pels danys patits. Això es coneix com a Responsabilitat Patrimonial de l’Administració. Tanmateix, no és senzill aconseguir […]

Els registres als treballadors de l’empresa

En moltes empreses – sobretot en comerços- és habitual registrar als treballadors al finalitzar la seva jornada laboral, per verificar que no s’ha comès cap sostracció.   Ens trobem davant un conflicte entre el dret de la inviolabilitat del treballador (emparat pel dret de la intimitat personal del art.18 de la Constitució) i el dret […]

Separacions i divorcis davant el Notari.

La llei 15/2015 de Jurisdicció Voluntària ha atorgat a la figura del Notari una sèrie de competències que encara són desconegudes per a molts professionals jurídics i sobretot pels ciutadans. Una d’aquestes novetats és que els Notaris, com a funcionaris públics, poden celebrar matrimonis i també autoritzar separacions i divorcis de mutu acord, que es […]

Els contractes d’obra i servei

Un contracte d’obra i servei és aquell que ha d’ésser destinat, segons l’Estatut dels Treballadors, per a la realització d’una obra o servei determinats, amb autonomia i substantivitat pròpia dins de l’activitat de l’empresa i on la seva execució, tot i ser limitada en el temps, sigui en principi de durada incerta. És a dir, […]