Entrevista_2

“Fer la declaració de la Renda amb un expert és la garantia que no hi hagin errors amb Hisenda”

El mes de maig és el mes que més declaracions de la renda es tramiten amb l’Agència Tributària. Tot i que enguany no es podrà fer mitjançant el programa PADRE que desapareix després de 29 anys  (només es podrà fer telemàticament mitjançant el sistema Renta Web). Però aquesta no és la única novetat. Hem parlat amb els badalonins de Gabinete Hernández&Vicente, amb més de 20 anys d’experiència, per saber uns quants consells per afrontar aquesta nova campanya sense que sigui un mal de cap per les nostres butxaques.

 

 • Quines són les principals novetats d’aquesta campanya?

La principal novetat és la introduïda pel Reial Decret-llei 1/2017, del 20 de gener, de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria de les clàusules sòl. També hi ha una novetat que cal remarcar, que no és d’aquest any, sinó de l’anterior. Es tracta de la imputació de rendes que abans era de l’1,1% i enguany és del 2% (si el valor cadastral no està revisat) i, degut a aquest augment, potser que estiguem obligats a presentar la declaració quan anteriorment no ho estàvem.

 

 • Des de la pròpia Agència Tributària recomanen revisar l’esborrany abans de confirmar-lo. És habitual que hi hagi errors?

Sí, és força habitual que hi pugui haver-hi errors. Però ull a la falta de dades per part d’Hisenda. Algunes vegades a Hisenda li falten dades teves que no té. Per exemple molt freqüent en el col·lectiu d’autònoms o en casos com la compra venda d’habitatges o rendes a l’estranger…

 

 • En quins punts de l’esborrany hem de prestar especial atenció?

Doncs, per exemple, en fills nascuts recentment que potser que encara no hi hagi constància, en la deducció de la hipoteca, si la inclou o no o si hi tenim dret o no, l’estat civil, perquè depenent de si estem solters, casats o amb fills es pot presentar individual o conjuntament.

 

 • Per aquest motiu és important fer la renda a uns economistes que no pas acudir directament a Hisenda?

No vull escombrar cap a casa però és el més aconsellable. Mira, has de tenir en compte que Hisenda no farà responsable si comet algun error al fer-te la declaració o no disposa de totes les teves dades. Molta gent es pensa que si va a Hisenda és com una espècie d’assegurança, que no hi haurà cap error. És impossible que totes les facin bé només tenint en compte la quantitat de sol·licituds per fer la renda que reben i el temps que hi dediquen per fer cada una d’elles, res a veure amb el d’un despatx especialitzat…

 

 • La declaració de la renda està molt bé si l’Estat et retorna diners però quan et surt a pagar ja no fa tanta gràcia… en quins casos la renda et surt a retornar?

És la pregunta del milió! La resposta és ben senzilla: quan els ingressos no són molt elevats, ens apliquen retenció en aquests ingressos, tenim deduccions, ja sigui una hipoteca (si és anterior al 01/01/2013), fills, plans de pensió, etc.

 

 • És millor que la faci conjunta amb la meva parella o millor per separat?

 

Quan en una parella treballen els dos, la majoria de casos és més recomanable presentar-la per separat. En canvi, quan només treballa un dels dos cònjuges és millor presentar-la conjuntament.

 

 • Un adult que fa poc que ha començat a treballar ha de fer la declaració de la renda?

Hi ha diversos factors a tenir en compte. Si s’arriba als límits establerts (de treball, de capital mobiliari, immobiliari, etc) també potser que no estigui obligat però, d’altra banda, li interessi perquè li retornin diners.

 

 • Quins elements ens podem desgravar que mai recordem tenir en compte?

Les quotes de sindicat o de col·legiació: aquests dos són no apareixen a les dades fiscals d’hisenda i molta gent s’oblida posar-los. També s’ha de tenir en compte les deduccions segons la comunitat autònoma a la que pertanys. Per exemple, a Catalunya tenim una deducció si ens quedem viudos (el primer any i els dos següents).

 

 • Hisenda avisa que vigilarà molt els lloguers. Què es pretén amb aquest advertiment?

És una lluita constant per part de l’Estat contra l’economia submergida. Cal anar molt en compte qui tingui un lloguer i no l’estigui declarant. Hisenda s’ho mirarà amb lupa.

 

 • Algun consell més per evitar de pagar més del que em pertoqui?

Sí, una cosa poc sabuda és que no només hem de tenir en compte la renda corresponent a l’exercici, en aquest cas al 2016. Sinó que també podem tenir, per exemple, pèrdues en alguns apartats de la declaració que es poden seguir repercutint en exercicis posteriors, sempre segons cànons establerts.

 

 • Per últim. Si un any faig la renda vol dir que a partir del següent estaré obligat sempre?

No té per què… Cada any s’han de revisar les dades perquè pot variar segons la obligatorietat depenent de cada exercici.

accidente trafico

Avantatges de contractar un advocat particular per reclamar els meus danys en un accident de trànsit

Els accidents de trànsit estan a l’ordre del dia i tota persona que es vegi involucrada en un i resulti innocent té dret a reclamar pels danys soferts, tant materials com a personals.

Imaginem el següent sinistre: un turisme detingut davant d’un semàfor en vermell és copejat per darrere per una furgoneta, després de la distracció del seu conductor. En el turisme viatja la conductora i el seu fill i en la furgoneta el conductor i la seva esposa. Tots ells sofreixen lesions i els vehicles presenten danys materials.

En aquest sinistre tindran dret a reclamar per lesions la conductora del turisme i el seu fill i l’esposa del conductor de la furgoneta, per ser tots ells innocents en el sinistre. A més, la conductora del turisme podrà reclamar els danys materials ocasionats en el seu cotxe.

En aquest punt resulta de vital importància comptar amb l’ajuda d’un professional que gestioni la reclamació.

Les companyies d’assegurances solen posar a la disposició dels seus assegurats un equip d’advocats per gestionar la reclamació, si bé pot resultar interessant buscar-se un de particular i de confiança que, a més de ser molt més proper, lluitarà per aconseguir la major indemnització possible i amb la major rapidesa possible.

A més, cal indicar que la majoria de companyies d’assegurances, per no dir totes, disposen d’una garantia anomenada “garantia de protecció jurídica”, que dóna dret a l’assegurat a contractar un advocat particular la minuta del qual podrà ser cobrada amb càrrec a l’asseguradora.

Per tant, es pot donar el cas que un perjudicat contracti a un advocat particular i els honoraris li surtin molt més econòmics o, fins i tot moltes vegades, de forma gratuïta.

com tramitar una herencia

Com tramitar una herència

Malauradament la majoria de persones han hagut de passar el dolorós tràngol de la mort d’un familiar i haver de tramitar la seva herència.

Tot i que és una situació feixuga i gens agradable, volem oferir unes nocions bàsiques de les passes a seguir.

En primer lloc, cal obtenir el Certificat de Defunció Original, que s’expedirà pel Registre Civil del lloc on ha tingut lloc la defunció. L’obtenció d’aquest certificat és gratuït.

Després, un cop hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la data de la mort, s’haurà de demanar a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia el Certificat d’Últimes Voluntats i el Certificat de d’Assegurances de cobertura de defunció. El primer serveix per saber si el difunt va atorgar testament (així tindrem constància dels hereus) i el segon per saber si va fer alguna assegurança de vida.

El següent que cal fer és obtenir una còpia original del testament anant a la notaria on es va fer.

Amb tots els documents anteriors (certificat defunció, últimes voluntats, assegurances de vida i testament) unit a un inventari que cal fer amb tots els béns del difunt (assegurances, comptes al seu nom, accions, béns immobles, entre d’altres) els hereus poden anar a una Notaria de confiança per fer l’Escriptura d’Acceptació d’Herència.

Un cop comptem amb l’Escriptura s’haurà de liquidar l’impost de successions. Important destacar que pel cas dels béns immobles cal dur l’Escriptura al Registre de la Propietat i liquidar la plusvàlua municipal.

ATENCIÓ: el termini per liquidar l’impost de successions i les plusvàlues són 6 mesos a comptar des de la data de defunció.

Al següent article comentarem les passes a seguir en cas que la persona difunta no hagi atorgat testament.

kira-ikonnikova-139388

Tributar per segona residència a efectes de l’IRPF

Fins fa poc, molts contribuents que tenien una segona residència, però els seus ingressos no arribaven als 22.000 €, no estaven obligats a declarar, sempre que les seves rendes immobiliàries no superessin els 1.000 €,

habitatges
Aquest import s’obtenia multiplicant el valor cadastral de l’immoble per un percentatge fixat al 1,1 per habitatges amb revisions cadastrals a partir de 1994 i del 2% per habitatges amb revisions anteriors a aquest any.

Un senyor amb ingressos inferiors a 22.000 €, propietari d’una segona residència amb última actualització al 1999 i amb valor cadastral de 55.000 euros, al sortir 605 € (1,1% de 55.000) no estava obligat a tributar.

Però des de l’any passat això s’ha modificat i ara només els habitatges amb revisions cadastrals fetes durant els últims deu anys aplicaran el 1,1%. La resta el 2%.

Hisenda utilitza l’argument que quan més temps ha passat des de l’última actualització, més desfasat és el valor cadastral respecte al preu de mercat i el problema és donat en que molts pocs immobles han actualitzat el seu valor cadastral durant els últims deu anys.

Això és tradueix en què moltes segones residències cauran sota el 2% i els seus propietaris es veuran obligats a presentar la declaració quan abans no ho estaven. Segons l’exemple anterior, al senyor amb la casa actualitzada a data del 1999 se li hauria d’aplicar un 2%, fet que comporta una imputació de 1.100 € per segona residència (i no els 605 € anteriors), estant obligat a declarar.

En definitiva, ara pot ser més fàcil que persones amb rendes del treball inferiors a 22.000 (inicialment no obligades a declarar), però propietàries d’una segona residència, assoleixin aquest límit i es veuran obligades a fer-ho.

“Moltes persones amb ingressos inferiors a 22.000 € però amb una segona residència es veuran obligades a declarar”

27-3

Matricular el meu vehicle com a històric

En l’article anterior comentàvem les noves restriccions que van a implantar-se a Barcelona i altres ajuntaments en relació als vehicles més contaminants, això és, els de gasolina matriculats abans del 2000 i els dièsel anteriors a 2006, la prohibició dels quals de circular per Barcelona estarà vigent partir de 2020.

 

Al marge de les solucions que passen per fomentar el transport públic volem advertir la possibilitat de matricular el vehicle com a històric.

 

El Reglament 1247/1995 de vehicles històrics estableix que podran ser considerats com tal aquells amb una antiguitat mínima de 25 anys que hagin passat la ITV i no hagin sofert modificacions tècniques.

 

Per convertir-ho en històric cal portar-ho a un laboratori oficial on es realitzarà una inspecció del mateix i s’emetrà un informe sobre l’autenticitat i característiques, remetent-ho a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma perquè resolgui catalogant-ho com a històric.

 

Aprovada la sol·licitud s’haurà de passar una nova ITV, acudir a Tràfic i aconseguir la nova documentació. La nova placa que es lliurarà portarà la inscripció “VH”.

 

Amb aquest procés aconseguim que el vehicle superi el filtre de la normativa anticontaminació. A més, existeixen altres avantatges tals com l’exempció de l’impost de circulació en alguns municipis, possibilitat de realitzar la ITV cada més temps i poder contractar pòlisses d’assegurança que solen ser més barates.

 

Com a contres, el cost de la paperassa sol rondar els 600 € de mitjana, es podran imposar restriccions a circular per certes vies o a segons quines hores depenent de com sigui el cotxe, enllumenat que porti i moltes asseguradores limiten el nombre de quilòmetres a realitzar anualment.

 

Malgrat tot, és una opció interessant a tenir en compte arribat el moment.

20-3

Quines opcions tinc si el meu vehicle entra en la categoria de contaminant?

Durant els últims mesos s’està parlant de les noves normatives anticontaminació pendents d’implantar-se en molts ajuntaments. El seu objectiu és limitar els vehicles contaminants i fomentar l’ús dels ecològics i el transport públic.

 

Barcelona no és aliena a aquesta polèmica i molts conductors ja s’estiren els cabells. Ja s’ha determinat que a partir d’aquest abril els gasolina matriculats abans del 2000 i els dièsel anteriors a 2006 no podran entrar i moure’s per la ciutat durant els dies de més contaminació. Per 2020 es prohibirà la circulació d’aquests vehicles de forma permanent.

 

La DGT ja ha començat a distribuir adhesius distintius per discriminar “positivament” als vehicles més respectuosos amb el medi ambient.

 

Com la majoria d’afectats per aquestes restriccions són persones de classe mitjana que utilitzen el vehicle per accedir als seus llocs de treball es pretén compensar-los fomentant el transport públic amb l’anomenada Targeta Verda Metropolitana, que serà un títol de transport gratuït associat al DNI para aquells que donin de baixa el seu vehicle privat contaminant i no comprin un altre. Tindrà una vigència de tres anys i estarà disponible per als ciutadans de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

També s’està treballant en l’impuls d’infraestructures per ampliar la xarxa de punts de recarrega de vehicles elèctrics, així com renovar la flota d’autobusos i taxis. De fet, a partir de 2019 no s’homologaran taxis dièsel.

 

L’objectiu d’aquestes mesures no és un altre que fomentar l’ús del transport públic, si bé moltes persones voldran conservar el seu vehicle i per a això oferirem una possible solució en el següent article: convertir-ho en clàssic.

13-3

Com fer una reserva d’estacionament a Badalona

Si volem reservar una zona d’estacionament amb caràcter permanent hem de demanar una llicència per a estacionar a l’Ajuntament, ja que ocuparem la via pública. Els motius per fer-ho estan molt taxats.

A Badalona trobem bàsicament 4 tipus de reserves d’estacionament.

 1. Reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Ho pot sol·licitar qualsevol persona física, per ella mateixa o a través d’un representant, que estigui reconegut com a persona amb mobilitat reduïda per la Generalitat de Catalunya i que condueixi un vehicle del qual sigui titular. Cal acreditar el lloc de residència i/o de treball.
 2. Reserva d’estacionament de càrrega o descàrrega d’obres. Ho pot demanar qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que sigui responsable de les obres que es volen fer i va encaminada a facilitar la càrrega i descàrrega de materials en obres de construcció.
 3. Reserva d’estacionament de càrrega o descàrrega comercial. De la mateixa manera, ho ha de sol·licitar la persona física o jurídica en concret titular de l’activitat comercial.
 4. Reserva d’estacionament per facilitar l’entrada i sortida de gual, demandada per una persona física o jurídica.

Per demanar aquestes llicències cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Urbanística de Badalona que es troba a l’Edifici Viver.

Cal portar documentació com ara dos exemplars de la instància de sol·licitud, DNI o CIF de la part sol·licitant; certificat mèdic acreditant la mobilitat reduïda (per les llicències d’aquest tipus); plànol de la finca i situació i, en alguns casos, la taxa liquidada.

Per a la redacció de la sol·licitud i el coneixement de la subjecció o no de la taxa, és recomanable comptar amb l’ajuda d’un professional que conegui les ordenances urbanístiques de Badalona.

3-3

Impost de Circulació. Baixa i altres consells pràctics.

L’IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) és un tribut de caràcter municipal que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa aptes per circular per vies públiques i l’han de pagar els propietaris dels vehicles donat d’alta al municipi corresponent.

Quan donem de baixa el nostre vehicle, ja sigui per voluntat pròpia, perquè no ha passat la ITV o perquè ha patit un accident i ha resultat sinistre, entre altres circumstàncies, cal donar de baixa l’IVTM, sempre i quan es faci abans que finalitzi l’any en curs.

Caldrà dirigir-se a les oficines del nostre Ajuntament i omplir un imprès sol·licitant la baixa, adjuntant el justificant de baixa de la DGT i el certificat de destrucció del vehicle.

Ara bé, imaginem que donem de baixa el vehicle després d’haver pagat l’impost. En aquest cas es pot sol·licitar la devolució de la part proporcional.

La quota de l’IVTM es prorrateja per trimestres naturals en funció dels que falten per vèncer. Això vol dir que, si per exemple, hem pagat a l’Ajuntament un any complet i donem de baixa el vehicle a l’abril, es podrà demanar la devolució de l’impost que no s’ha gaudit durant el tercer i quart trimestre.

Com a consells pràctics cal recordar que en els casos de transferència del vehicle no hi ha dret a la devolució i que es pot sol·licitar l’exempció de l’IVTM en casos de vehicles per a discapacitats i aquells destinats a tasques agrícoles.

És interessant saber que, tal com preveu l’article 95.6 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’atorga facultat als Ajuntaments per tal que puguin establir una bonificació de fins al 100% per als vehicles que tinguin una  antiguitat superior a 25 anys.3

27-02-eduard-militaru-129396

El Tribunal Constitucional, partidari de reformar l’impost sobre la plusvàlua municipal.

La majoria de béns immobles de naturalesa urbana es revaloritzen any rere any de manera constant. Així, des que s’adquireix un immoble per qualsevol títol fins que es transmet de nou, s’entén que haurà augmentat el seu valor.

Aquí entra en joc l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com a plusvàlua. Aquest impost grava l’obtenció d’un increment de valor experimentat pel terreny que es dóna quan es transmet la seva propietat per qualsevol títol (herència, compravenda, permuta, donació, entre d’altres).

Per exemple, si es va adquirir un pis fa 10 anys per 80.000 euros i ara es transmet per 120.000 euros, hi ha un augment o plusvàlua de 40.000 euros i sobre aquest import cal tributar.

La plusvàlua pot arribar a pujar molt i ha generat una gran enrenou a causa de nombrosos casos on el valor de transmissió és igual o inferior al valor pel qual es va adquirir, un fet freqüent durant els últims anys, arran de la crisi. Això provoca que l’obligat tributari no només transmeti la seva propietat per menys valor del que la va adquirir, sinó que a més ha de fer front a l’impost.

Recentment el Tribunal Constitucional ha resolt una qüestió d’una plusvàlua de l’Ajuntament d’Irun, on s’ha considerat nul·la l’aplicació de l’impost perquè en transmetre’s l’immoble el valor del terreny era inferior. Segons el Tribunal, “no hi ha justificació raonable que s’hagi de pagar l’impost en aquests casos”.

Degut a què l’impost és de caràcter municipal, aquest corrent jurisprudencial no serà aplicable immediatament, si bé suposa un una bafarada d’aire fresc per a moltes persones que es vegin immerses en aquesta situació.

20-02-bench-accounting-49023

Què passa si se’ns oblida segellar l’atur?

És obligatori segellar la demanda d’ocupació en l’INEM periòdicament i, en cas de no fer-ho, es poden derivar conseqüències negatives i sancions per al demandant d’ocupació.

Des d’aquí volem oferir a aquelles persones que es vegin en aquesta situació alguns consells pràctics per presentar al·legacions i el que han de fer en cas que se’ls imposi una sanció:

En cas de sanció, el més habitual és rebre una notificació per escrit un advertiment.  I aquestes sancions solen ser: un mes sense cobrar la prestació en cas d’oblit per primera vegada; tres mesos sense cobrar la prestació si és la segona vegada que se’ns oblida segellar i sis mesos sense cobrar si és el tercer oblit. A la quarta es perd tot el dret.

La nostra recomanació abans de res és presentar-se al més aviat possible en una oficina per reactivar la demanda d’ocupació.

En segon lloc, es poden presentar al·legacions. Si bé estan molt limitades i només se solen admetre les següents:

 • a) Malaltia soferta el dia en què s’hauria d’haver segellat. S’exigeix aportar certificat de baixa mèdica expedit pel metge de capçalera;
 • b) Haver acudit a un procés de selecció de personal o formació. Se sol·licitarà aportar certificat segellat i signat per l’entitat;
 • c) Absència deguda al compliment d’un deure públic com per exemple formar part d’un jurat.

Aquests motius només serveixen per justificar l’oblit en un dia concret, però no quan s’ha perllongat més temps.

L’escrit d’al·legacions es pot presentar a l’oficina d’ocupació en un termini de 15 dies hàbils, des de l’endemà a la notificació de la sanció.

Si, finalment, es resol desestimant les al·legacions, només queda l’opció d’acudir al Jutjat social.