Entrades per Hernández & Vicente

El delicte d’abandonament de família

El delicte d’abandonament de família és aquell consistent a deixar de complir els deures legals d’assistència corresponents a la pàtria potestat, tutela o guarda o d’assistir quant al sustento de descendents, ascendents o cònjuges que es trobin en una situació de necessitat. També es considera que hi ha abandonament de família quan un obligat a […]

1 de maig: Dia del Treballador

L’1 de maig és el Dia Internacional del Treballador, reconegut en molts països del món, entre ells Espanya i més d’un segle després convé recordar la gènesi i el perquè d’aquesta data que va marcar un abans i un després en les condicions laborals de molts treballadors d’arreu del món. Ens hem de situar als […]

Ordenança reguladora del procediment d’habitatges buits de Badalona

El dret a l’habitatge és un dels drets humans recollits en l’art. 25 de la Declaració Universal de Drets Humans, així com en l’art. 47 de la Constitució Espanyola. A nivell Local, el Pla Local d’Habitatge de Badalona, de 2010, també parla del dret d’habitatge i precisament l’objectiu d’aquest pla és planificar i programar polítiques […]

La carta verda

La carta verda, també coneguda com a Carta Internacional de les Assegurances de Vehicles a Motor, és un document de segur subscrit per totes les assegurances d’un país determinat que acredita que un conductor està assegurat en un país estranger adherit a aquest sistema específic. L’àmbit d’actuació de la carta verda està reconegut per 45 […]

Protecció de dades personals i càmeres ocultes en l’àmbit laboral

Recentment el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va determinar, en el si d’un procediment, que la filmació a empleats amb càmera oculta sense avisar viola la seva intimitat. El cas versava sobre cinc caixeres d’un supermercat que van ser acomiadades després de ser gravades per una càmera oculta, l’existència de la qual desconeixien, mentre […]

La responsabilitat penal dels menors

La responsabilitat penal dels menors està regulada en la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors i s’aplica a les persones majors de catorze anys i menors de divuit que cometin fets tipificats com a delictes segons el Codi Penal. Aquesta llei va introduir dues novetats molt importants […]

El delicte de fals testimoni

El Codi Penal castiga aquelles conductes consistents a atestar faltant a la veritat en el si d’una causa judicial i perquè hi hagi comissió del delicte el fet de faltar a la veritat ha d’afectar substancialment a la resolució del procés, no tenint efectes el fet de faltar a la veritat quan la mentida sigui […]