Entries by Hernández & Vicente

Reclamacions a companyies aèries

Les incidències en els viatges aeris estan a l’ordre del dia i cada vegada més són els casos on, abans de pujar a l’avió i embarcar, s’anuncia que el vol ha estat cancel·lat o sofreix algun tipus de retard. Depenent de la companyia el problema pot ser de major o menor consideració i els perjudicis […]

Formar part d’una taula electoral. Idees importants.

L’anomenament dels integrants és competència de l’Ajuntament i es trien pel Ple Municipal mitjançant sorteig públic, utilitzant un procediment aleatori o mecanisme a l’atzar entre persones censades d’edat compresa entre 18 i 70 anys. La taula la presideixen el president i dues vocals, que s’encarregaran al final de la votació de fer el recompte. El […]

Despeses derivades de la reclamació judicial per a suprimir la clàusula sòl

Atenció afectats per les clàusules sòl! Com recordaran, el 21 de desembre de 2016 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar que les entitats de crèdit haurien de retornar íntegrament els diners cobrats per l’aplicació d’aquestes clàusules en les hipoteques. Les clàusules sòl (també anomenades clàusules límit) es portaven aplicant aproximadament des […]

Importància de l’atestat policial davant d’un accident de trànsit

Malauradament els accidents de trànsit estan a l’ordre del dia i depenent de la tipologia d’accident és molt habitual que intervingui la policia, per tal de confeccionar un informe o atestat on es deixarà constància dels fets ocorreguts i dels vehicles i persones implicades, així com els testimonis existents. Així doncs, si patim un accident […]

3 d’octubre de 2017. Badalona en vaga

Arran de la jornada del 1-O i en resposta als greus enfrontaments que es van viure a molts punts de Catalunya, s’ha pres la decisió de convocar una vaga general pel dimarts 3 d’octubre de 2017. La convocatòria està dirigida a tothom, tant a membres de la patronal, empresaris, sindicats, treballadors autònoms, entitats, institucions i […]

Les excedències laborals i, especialment, l’excedència per cura de familiars

Les situacions d’excedència són aquelles on el contracte laboral d’un assalariat queda suspès a petició del mateix treballador. Existeixen dues grans classes de situacions d’excedència. D’una banda la forçosa, on el treballador la demana per haver estat triat per exercir un càrrec públic o realitzar funcions sindicals i, d’altra banda, l’excedència voluntària que pot ser […]