Àrees de treball

Departaments jurídic, comptable, inmobiliari i administració de comunitats.