3 d’octubre de 2017. Badalona en vaga

Arran de la jornada del 1-O i en resposta als greus enfrontaments que es van viure a molts punts de Catalunya, s’ha pres la decisió de convocar una vaga general pel dimarts 3 d’octubre de 2017.

La convocatòria està dirigida a tothom, tant a membres de la patronal, empresaris, sindicats, treballadors autònoms, entitats, institucions i sobretot als treballadors i, en general, tots els ciutadans de Catalunya.

És per aquest motiu que volem adreçar-nos a tots els badalonins, en especial als treballadors, per informar-los dels drets que els emparen i fer cinc cèntims del que implica fer vaga.

El dret de vaga és un dret previst a l’article 28.2 de la Constitució i al 4.1.e) de l’Estatut dels Treballadors, per tant el treballador és lliure d’adherir-se o no en qualsevol moment i cap treballador pot ser forçat a fer-la en contra de la seva voluntat.

En cas d’adherir-se, l’empresa no pot utilitzar aquest motiu per acomiadar el treballador ja que la seva absència no es computa com a falta d’assistència. S’entén que mentre duri la vaga el contracte del treballador queda suspès. Això té repercussió en el salari del treballador, ja que l’empresari no està obligat a pagar-li durant el temps que estigui fent vaga.

Malgrat tot, mentre duri la vaga el treballador segueix d’alta a la Seguretat Social, però de manera especial, per tant no cotitzarà.

L’empresari no pot substituir els vaguistes per altres treballadors externs contractats per a tal fi, encara que pot cobrir les seves funcions amb treballadors que ja estiguin d’alta a l’empresa i que pertanyin a la mateixa categoria o grup professional.

Pel que fa als piquets, cal recordar que la llei permet que facin funcions informatives o persuasives, però en cap cas ús d’amenaces o coaccions, cosa que podria constituir un delicte.

Des d’aquest despatx volem fer una crida a tots els badalonins per tal que, prenguin la decisió que prenguin, ho facin de forma responsable i respectant als altres.

Per qualsevol dubte que pugui sorgir restem a la vostra disposició.