Cas Volkswagen. Primera sentència que reconeix indemnització de danys i perjudicis a un propietari

Recentment, el Jutjat de Primera Instància 12 de Valladolid ha resolt concedir una indemnització de danys i perjudicis al propietari d’un vehicle Volkswagen afectat pel frau de les emissions, que va veure’s destapat al setembre del 2015.
Recordem que aquesta pràctica consistí a implantar a molts cotxes Volkswagen, Audi, Seat i Skoda un software destinat a manipular els nivells d’emissió de partícules per burlar els controls d’homologació.
Òbviament, quan es va destapar tot, el gegant automobilístic va comprometre’s a adaptar i/o reparar tots els motors, sense cap cost pels propietaris, cosa que ha anat fent. Tot i així, els propietaris tenien dret a demanar, a més, una indemnització per danys i perjudicis.
En aquest cas, Volkswagen deia que no havia de pagar danys i perjudicis, ja que el cotxe era apte per circular i amb la reparació a càrrec seu ja s’assegurava el compliment de la normativa. El propietari, en canvi, aportava una pericial on deia que la modificació del motor implicava una disminució en la potència i consum del cotxe
El jutge considera que haver ocultat aquesta informació al comprador és un engany que va en contra de la bona fe contractual, a més de ser una pràctica contra la salut pública i que provoca un greu impacte ecològic. Per mesurar el dany té molt en compte la pericial aportada i finalment condemna a Volkswagen a pagar al propietari la quantitat de 5.006,50 €, un 10% del preu pel qual el va adquirir, en concepte de danys i perjudicis.
Fins ara, les demandes per aquest concepte no havien prosperat, però amb aquesta sentència es marca un abans i un després. Tot i així, el jutge ja ha indicat que serà de vital importància comptar amb una pericial que quantifiqui els danys soferts.