Reclamacions per caigudes en la via pública

Si desgraciadament patim una lesió per caure a la via pública com a conseqüència del mal estat de la vorera, calçada, clavegueram, falta d’il·luminació nocturna, desnivells i un llarg etcètera, hem de saber que podem reclamar una indemnització pels danys patits.

Això es coneix com a Responsabilitat Patrimonial de l’Administració.

Tanmateix, no és senzill aconseguir indemnització, ja que la jurisprudència acostuma a considerar que l’Administració no és una asseguradora i que el ciutadà ha de prestar atenció quan va pel carrer, considerant-se únicament indemnitzables aquelles situacions on hi ha hagut una relació causa-efecte entre el comportament/negligència/omissió de l’Administració i les lesions patides.

Tot i així, oferim una sèrie de consells perquè l’acció pugui prosperar.

És fonamental que, després de produir-se la caiguda, es truqui a la policia i a emergències, així com comptar amb testimonis que ho hagin vist. Molt recomanable realitzar fotografies del lloc de la caiguda i del desperfecte a la via que ha ocasionat el sinistre.

També és important, a efectes de quantificar la reclamació, realitzar un seguiment mèdic continu, assistir a un centre de rehabilitació i ser visitat per especialistes que reconeguin les lesions i enviïn un informe complet especificant els dies que ha necessitat la persona per curar-se així com les seqüeles que han quedat.

El lesionat compta amb un any des de la curació per reclamar. És imprescindible presentar una reclamació prèvia extrajudicial contra l’Administració, ja que la tramitació acostuma a allargar-se més d’un any i en la majora de casos sol acabar denegada, així que recomanem tenir paciència.

En segon lloc, en cas de denegació, s’ha d’interposar una demanda davant dels Jutjats, on les possibilitats d’èxit augmenten exponencialment, tot i que dependrà del cas i les circumstàncies.