Delictes contra l’honor segons el Codi Penal

Els delictes contra l’honor són aquells que es donen quan, mitjançant una expressió proferida o realitzada, s’emeten opinions per desacreditar l’honorabilitat d’una persona i podem distingir el delicte d’injúria i el de calúmnia.

La calúmnia consisteix a imputar a una persona un delicte, sabent que aquesta imputació és falsa i mostrant temerari menyspreu cap a la veritat. Si la persona ofesa demostra que les acusacions són falses, el calumniador podria ser condemnat a una pena de fins a dos anys de presó. Existeix un delicte de calúmnia agreujada quan la propagació de la falsedat es realitza amb publicitat, per exemple:
Només quedarà exempt de responsabilitat si demostrés que va dir la veritat, és a dir, que el calumniat va cometre realment el delicte.

La injúria consisteix en una acció o expressió que lesionen la dignitat d’algú, menyscabant la seva fama o atemptant contra la seva pròpia estimació. Un exemple seria manifestar que una persona és infidel a la seva esposa. Per tant, la injúria el que lesiona és la dignitat o reputació de l’afectat i de la mateixa forma que en la calúmnia, l’acusat d’injúria quedarà lliure de càrrecs si demostra que el que va dir era cert.
En cas negatiu podria imposar-se-li una pena de multa de fins a catorze mesos.

Tots dos delictes només poden ser perseguits a petició de la persona ofesa, sent una excepció a la resta de delictes on el Ministeri Fiscal o els familiars també poden fer-ho.

Durant els últims anys ha cobrat gran rellevància les injúries a través d’internet i hi ha hagut diverses condemnes, encara que no hi ha un criteri comú establert.

Finalment, indicar que es castiguen amb més duresa delictes d’opinió proferits contra qualsevol membre de la Casa Real, Govern, Consell General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Suprem, Exèrcit i Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.