Matricular el meu vehicle com a històric

En l’article anterior comentàvem les noves restriccions que van a implantar-se a Barcelona i altres ajuntaments en relació als vehicles més contaminants, això és, els de gasolina matriculats abans del 2000 i els dièsel anteriors a 2006, la prohibició dels quals de circular per Barcelona estarà vigent partir de 2020.

 

Al marge de les solucions que passen per fomentar el transport públic volem advertir la possibilitat de matricular el vehicle com a històric.

 

El Reglament 1247/1995 de vehicles històrics estableix que podran ser considerats com tal aquells amb una antiguitat mínima de 25 anys que hagin passat la ITV i no hagin sofert modificacions tècniques.

 

Per convertir-ho en històric cal portar-ho a un laboratori oficial on es realitzarà una inspecció del mateix i s’emetrà un informe sobre l’autenticitat i característiques, remetent-ho a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma perquè resolgui catalogant-ho com a històric.

 

Aprovada la sol·licitud s’haurà de passar una nova ITV, acudir a Tràfic i aconseguir la nova documentació. La nova placa que es lliurarà portarà la inscripció “VH”.

 

Amb aquest procés aconseguim que el vehicle superi el filtre de la normativa anticontaminació. A més, existeixen altres avantatges tals com l’exempció de l’impost de circulació en alguns municipis, possibilitat de realitzar la ITV cada més temps i poder contractar pòlisses d’assegurança que solen ser més barates.

 

Com a contres, el cost de la paperassa sol rondar els 600 € de mitjana, es podran imposar restriccions a circular per certes vies o a segons quines hores depenent de com sigui el cotxe, enllumenat que porti i moltes asseguradores limiten el nombre de quilòmetres a realitzar anualment.

 

Malgrat tot, és una opció interessant a tenir en compte arribat el moment.