Petites dosis diàries de felicitat augmenten l’esperança de vida

La Investigació de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) va determinar que les emocions positives estan més relacionades a la longevitat que a la satisfacció general.

 

Una forma clàssica d’avaluar la felicitat és preguntant a les persones com de satisfetes estan amb la seva vida o com de felices es senten. No obstant, aquesta tècnica no està lliure de desviacions, ja que per exemple, tendim a recordar millor allò que coincideix amb el nostre estat d’ànim actual.

 

Un grup d’investigadors del Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) es va proposar avaluar altres aspectes de la felicitat, quantificant la quantitat de temps que les persones passen sentint-se bé o malament al llarg del dia.

 

“D’aquesta manera aconseguim identificar que les dos mesures de benestar estan associades a la reducció de la mortalitat. Però, el treball ens permet argumentar que les emocions positives que experimentem al llarg del dia estan més relacionades a una major longevitat que la satisfacció en general de les nostres vides”, assegura Natalia Martín, autora principal del treball.

 

Els resultats, publicats a la revista Frontiers in Psychology, estan basats en 4.753 entrevistes realitzades a persones de totes les comunitats autònomes d’Espanya. Aquestes, a més de contestar a una pregunta general de satisfacció amb la vida, van complementar un qüestionari en el que van haver de reconstruir les activitats realitzades al llarg del dia anterior, i descriure les emocions experimentades durant la seva realització. Al cap de tres anys, els investigadors van identificar quines d’aquestes persones havien mort.

 

Els investigadors també van observar que la relació entre sentir emocions positives i reduir la probabilitat de morir-se és encara més forta que en persones que no tenen cap depressió.

 

“Estudis previs indiquen que la presència de la depressió es relaciona amb baixos nivells d’emocions positives i amb una major mortalitat. Això suggereix que el nostre treball és que, tot i que les persones deprimides experimentin emocions positives en el seu dia a dia, això no està associat a la reducció de la probabilitat de morir, com sí passa a la resta de la població”, assegura Natalia Martín.

 

“Aquests resultats posen de manifest la importància d’encoratjar les persones a realitzar algun tipus d’exercici, o a participar en activitats socials que els permetin augmentar les emocions positives, i per tant, els ajudi a viure durant més temps”, conclou la investigadora.