Plans de Pensions i Plans de Jubilació. Diferències

La situació actual de les pensions públiques i el futur incert que s’augura sobre elles han provocat que la societat busqui mètodes alternatius per tenir estalvis una vegada aconsegueixin la jubilació. Aquests plans alternatius passen pels instruments d’estalvi privat que existeixen al mercat i en aquest sentit hem de parlar del Pla de Pensions i el Pla de Jubilació.
A pesar que tots dos plans coincideixen a ser instruments d’estalvi privat destinats a complementar la pensió i encara que moltes vegades es confonguin entre si, són dos productes financers diferents.
El seu funcionament, possibilitats de rendibilitat, disponibilitat per recuperar el capital acumulat i, especialment, la seva fiscalitat difereix totalment.
En termes generals hem d’indicar que el Pla de pensions és un producte financer o eina d’estalvi a llarg termini en el qual el pensionista realitza aportacions periòdiques que en el futur et permetran percebre rendes o capitals. En canvi, el Pla de Jubilació està basat en una assegurança que cobreix certs supòsits i implica que comptes amb una pòlissa gestionada per una companyia d’assegurances en la qual es realitzen aportacions.
La liquiditat d’estalvi és una diferència entre tots dos, ja que el pla de pensions es troba restringit al fet que es compleixi la contingència. La jubilació és la principal, però existeixen altres com a desocupació, malaltia greu, etc. Si no s’acredita la contingència no és possible disposar de l’estalvi. En el pla de jubilació, en canvi, pot rescatar-se l’estalvi a qualsevol moment en funció de les condicions acordades.
La naturalesa de tots dos també difereix, ja que el pla de jubilació és més conservador i oferirà una rendibilitat mínima coneguda des del principi, mentre que el pla de pensions, en ser un producte financer, invertirà en mercats financers de major o menor risc i podrà tenir interessos majors.
Ambdues alternatives tenen aspectes positius i depenent del perfil del beneficiari, ingressos, edat, etc, serà més recomanable accedir a una o una altra via.