Què es pot i què no es pot fer en cas d’estar de Baixa Laboral?

Es pot sortir al carrer o anar de viatge quan s’està de baixa laboral per incapacitat temporal (IT)? Aquesta, juntament amb altres preguntes, és la que es fan els treballadors que es troben en situació de baixa i la resposta no pot ser una altra que “depèn del cas”.
Com a regla general, es pot “fer tot allò que no pertorbi la recuperació” i es té obligació de “fer tot allò que l’afavoreixi”.
No hi ha una relació exhaustiva d’activitats prohibides o permeses i l’art. 175 de la Llei General de la Seguretat Social disposa que el subsidi per Incapacitat Temporal (IT) podrà ser denegat, anul·lat o suspès quan el beneficiari actuï fraudulentament; quan treballi per compte propi o aliena, o quan, sense causa raonable, abandoni el tractament.
Davant el dubte i en cada cas particular el millor és preguntar al metge que ens atén i fins i tot en situacions altament dubtoses es pot demanar que faci constar per escrit què es pot i que no es pot fer.
Alguns exemples gràfics serien:

  • Sortir al carrer: Es pot, excepte que la patologia li obligui a estar a casa.
  • Assistir a una festa o esdeveniment social: Dependrà de la malaltia. Quan una persona agafa la baixa és perquè necessita descansar, relaxar-se i sobretot guarir-se. Hi ha casos en els quals el facultatiu fins i tot recomana fer activitats fora de casa, però normalment assistir a una festa o esdeveniment social és un indicatiu que el pacient està recuperat i no és recomanable fer-ho si segueix mantenint la situació de baixa.
  • Viatjar: El pacient pot fer-ho però insistim, ha de ser un viatge que no impedeixi la recuperació.
  • Realització d’un examen: No s’hauria de fer cas de resultar perniciós per a la situació clínica del pacient o si les activitats que l’examen comporta són de similars característiques i durada que les del treball que ha donat lloc a la situació de IT.

En definitiva, dependrà del cas concret i les circumstàncies personals del pacient però recomanem ser molt cautelosos per evitar problemes i acusacions de frau que poguessin sorgir. Molt important consultar amb el teu metge de confiança per a què et faci una pauta de quines activitats són o no són compatibles amb la baixa.