Reclamació per lesions sofertes dins un autobús

Com sabran tots aquells usuaris d’autobús, sovint és habitual que degut als sotracs, frenades, accelerades o fins i tot col·lisió amb un altre vehicle o obstacle a la via, es produeixin pèrdues d’equilibri, cops o caigudes entre els passatgers.

En la majoria dels casos aquests incidents són de poca entitat i no es causen lesiones greus. Però hi ha vegades que degut a la intensitat de l’accident o a les condicions personals del passatger (imaginem una persona gran, una embarassada o un nen petit) les lesions produïdes poden ser importants i llavors es plantejarà l’opció de reclamar una indemnització econòmica.

En primer lloc cal que el conductor faci constar per escrit el que ha succeït. Si es tracta d’una col·lisió amb un altre vehicle cal emplenar un full d’accidents o avisar a la policia per tal que faci el corresponent atestat. En cas que no hi hagi implicat cap vehicle més (imaginem una frenada brusca davant un semàfor que provoca que un passatger caigui a terra i es faci mal) el conductor farà constar la seva versió per escrit.

D’aquests fets caldrà donar coneixement a la companyia d’assegurances, que serà l’encarregada d’indemnitzar al passatger, tenint en compte tots els factors i circumstàncies.

Per tal que la reclamació prosperi és fonamental acreditar les lesions mitjançant un informe d’urgències, així com un seguiment metge de la recuperació. També és recomanable comptar amb una versió del conductor que reconegui la culpa o, com a mínim, testimonis rellevants.

Cal indicar que encara que es determinés que el passatger ha tingut la culpa, en cas de tenir com a mínim una fractura, sempre podrà reclamar indemnització per l’Assegurança Obligatòria de Viatgers.

A caire d’exemple, hem d’indicar que a Badalona l’empresa TUSGSAL està assegurada amb Mapfre.