Retards i cancel·lacions de vols. Drets del passatger.

L’avió és el mitjà de transport més segur i ràpid del món però també pot ser susceptible de problemes i els més comuns que solen patir els passatgers són els retards i, encara que menys freqüent, les cancel·lacions dels vols.
És important conèixer el Reglament 261/2004 del Parlament Europeu, que estableix unes normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris que es veuen immersos en situacions com les anteriors.
Cal destacar la diferència entre una cancel·lació de vol i un retard, en la mesura que el retard implica sortir en el mateix avió i amb el mateix pla de vol, encara que sigui amb un gran nombre d’hores de diferència i la cancel·lació s’entén com la no realització d’un vol programat.
La diferència és fonamental, doncs, la cancel·lació atorga més drets als passatgers, entre ells el dret a compensació econòmica.
Davant un retard, depenent del temps d’espera, el passatger té dret al reemborsament del bitllet, així com al fet que se li ofereixin aliments i la possibilitat de realitzar dues trucades i/o enviar un fax o e-mail; tot això de forma gratuïta. En cas de pernoctar, la companyia ha de buscar-li allotjament en un hotel i a posar un servei de transport per arribar a l’aeroport.
En la cancel·lació, a més dels drets anteriors, el passatger compta amb la possibilitat de ser compensat econòmicament, compensació que pot arribar als 600 euros.
El gran dubte és: té dret a compensació un passatger que pateix un gran retard, per exemple de 24 hores, però amb el mateix pla de vol? En principi, al no tractar-se d’una cancel·lació, no. No obstant això, el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees tendeix a equiparar aquestes situacions de grans retards a les de cancel·lació, atorgant als afectats el dret a compensació.