Com sol·licitar al banc la devolució dels imports cobrats per les clàusules sòl?

En l’anterior article comentàvem la recent notícia que va ser rebuda amb alegria per tots aquells perjudicats per les clàusules sòl: el Tribunal de Justícia de la Unió Europea havia dictaminat que els bancs havien de retornar les quantitats cobrades per l’aplicació d’aquestes clàusules en les hipoteques.

Durant els últims dies molts han començat reclamar i, per aquest motiu, us oferim una sèrie de directrius a tots aquells afectats.

En primer lloc, cal saber si el teu contracte està afectat o no per una clàusula sòl, fet que molta gent ignora. Per a això és important comptar amb l’ajuda d’un advocat especialitzat que conegui la matèria i que s’encarregarà de realitzar la reclamació amb molta més força jurídica.

En segon lloc, cal presentar una instància al banc, sent recomanable segellar-la en l’oficina on es va realitzar el contracte d’hipoteca ja que allí ets un client més visible i pots comptar amb un gestor personalitzat que conegui la teva situació.

En la instància cal invocar la recent sentència del TJUE i sol·licitar la devolució dels imports cobrats per l’aplicació de la clàusula. És aconsellable presentar un document excel de totes les quantitats pagades.

El servei d’atenció al client ha de donar resposta. En cas que la sol·licitud sigui desestimada l’afectat disposa de tres opcions:
a) Reclamar al servei del defensor del client, en cas que l’entitat estigui adherida a aquest servei;
b) Reclamar al Banc d’Espanya, que s’encarregarà d’emetre un informe no vinculant per a l’entitat;
c) Reclamar via judicial.

Algunes entitats ja han mostrat el seu rebuig a retornar els imports cobrats i es preveu que moltes reclamacions hagin de passar per la via judicial, encara que les garanties d’èxit són elevadíssimes.