Sorolls molests en Comunitats de Propietaris

La contaminació acústica és un problema molt comú per a aquells que viuen en una Comunitat de Propietaris subjecta al Règim de Propietat Horitzontal.
Arrossegament de mobles, instruments musicals sonant, crits de nens, sons emesos per animals, funcionament d’aparells electrònics, entre altres, estan a l’ordre del dia en una comunitat de veïns i poden arribar a pertorbar greument la convivència, per la qual cosa és important conèixer els límits màxims de soroll permesos i la forma que hi ha per evitar molestar a la resta de veïns.
Indicar que cada Ajuntament té la seva normativa sobre aquest tema. Per exemple, en el cas de Barcelona, en els dormitoris no es poden superar els 30 decibels de 8 a 23 hores ni els 25 decibels de 23 a 7 hores.
Com a Administradors de Finques, en cas d’una situació d’aquest calibre el primer que recomanem és dirigir-se al veí sorollós i requerir-li perquè cessi la seva activitat o redueixi el volum. Això pot fer-ho el veí afectat per si solament, o bé la Comunitat en el seu conjunt si és l’afectada. És important que el President de la Comunitat estigui informat i sigui conscient en tot moment de què està succeint.
Si el veí persisteix en la seva actitud, s’haurà de convocar una Junta Extraordinària per abordar l’assumpte i emprendre, si cal, accions legals.
Malgrat que la primera recomanació és apostar pel diàleg, cal recordar que la policia pot intervenir i obrir un expedient sancionador. De fet, és la policia l’encarregada de mesurar mitjançant un sonòmetre els nivells de soroll, cosa que ajudarà a acreditar si ens trobem davant un cas susceptible de sanció o no.
A part del corresponent expedient sancionador, de caràcter purament administratiu, existeixen diversos procediments tant en la jurisdicció civil i penal l’objectiu de la qual solen ser eliminar el soroll i reclamar al causant del soroll una indemnització pels perjudicis ocasionats.