Els accidents de trànsit en cruïlles sense senyalitzar

Desgraciadament, els accidents de trànsit estan a l’ordre del dia i, dins de la tipologia de sinistres, són molt habituals aquells que es produeixen en una cruïlla sense senyalitzar.

Els implicats que no hagin tingut culpa i sofreixin lesions tenen dret a reclamar una indemnització a la companyia del causant. Això inclou tant al conductor i els ocupants del vehicle innocent com els ocupants del vehicle culpable.

Òbviament, abans de dirigir la reclamació cal verificar qui té la culpa i, per a això, és fonamental conèixer les normes sobre la prioritat de pas en les cruïlles sense senyalitzar.

El Reglament General de Circulació indica que, a falta de senyal que reguli la preferència, s’ha de cedir el pas als vehicles de la dreta excepte quan: a) en una cruïlla on un carrer és pavimentat, té prioritat el que va per la pavimentada; b) vehicles que vagin per rails tenen prioritat sobre els altres; c) en les glorietes o interior d’autopista o autovia, tenen preferència els que ja estan dins per davant dels que volen accedir-hi.

Recordar també que quan se surti a una via pública per una via privada, cal fer-ho sense perill, maniobrant a una velocitat que permeti detenir-se a l’acte i cedint el pas a qui circuli per la via principal, sigui en el sentit que sigui.

Aquest últim punt és polèmic ja que algunes vies urbanes poden semblar públiques i realment ser privades. Si se surt d’ella anant a parar a un carrer, encara que sigui per la dreta, cal vigilar i cedir el pas.

Per conèixer davant quin tipus de via estem és determinant consultar el mapa urbanístic de la zona i en alguns Ajuntaments, entre ells Badalona, s’ha posat a la disposició del ciutadà l’eina Geoportal.