Avantatges de contractar un advocat particular per reclamar els meus danys en un accident de trànsit

Els accidents de trànsit estan a l’ordre del dia i tota persona que es vegi involucrada en un i resulti innocent té dret a reclamar pels danys soferts, tant materials com a personals.

Imaginem el següent sinistre: un turisme detingut davant d’un semàfor en vermell és copejat per darrere per una furgoneta, després de la distracció del seu conductor. En el turisme viatja la conductora i el seu fill i en la furgoneta el conductor i la seva esposa. Tots ells sofreixen lesions i els vehicles presenten danys materials.

En aquest sinistre tindran dret a reclamar per lesions la conductora del turisme i el seu fill i l’esposa del conductor de la furgoneta, per ser tots ells innocents en el sinistre. A més, la conductora del turisme podrà reclamar els danys materials ocasionats en el seu cotxe.

En aquest punt resulta de vital importància comptar amb l’ajuda d’un professional que gestioni la reclamació.

Les companyies d’assegurances solen posar a la disposició dels seus assegurats un equip d’advocats per gestionar la reclamació, si bé pot resultar interessant buscar-se un de particular i de confiança que, a més de ser molt més proper, lluitarà per aconseguir la major indemnització possible i amb la major rapidesa possible.

A més, cal indicar que la majoria de companyies d’assegurances, per no dir totes, disposen d’una garantia anomenada “garantia de protecció jurídica”, que dóna dret a l’assegurat a contractar un advocat particular la minuta del qual podrà ser cobrada amb càrrec a l’asseguradora.

Per tant, es pot donar el cas que un perjudicat contracti a un advocat particular i els honoraris li surtin molt més econòmics o, fins i tot moltes vegades, de forma gratuïta.