Com incapacitar a un familiar

Desgraciadament ens podem trobar amb la situació que algun dels nostres familiars, sobretot persones d’avançada edat i, a causa de malalties mentals degeneratives, hagin vist les seves capacitats psicofísiques minvades, amb la qual cosa no són capaces d’administrar-se per si soles.

Més enllà del problema personal davant el que ens trobem, que comporta gran angoixa a les famílies, hem d’enfrontar-nos a un tediós problema legal i per això és convenient iniciar un procediment d’incapacitació, la regulació de la qual ve determinada tant en la Llei d’Enjudiciament Civil com en el Codi Civil Espanyol i el Codi Civil de Catalunya.

Al marge de les qüestions processals, cal destacar que es tracta d’un procediment relativament senzill mitjançant el qual aconseguirem que la persona sigui declarada incapaç i un dels seus afins sigui anomenat tutor.

En el si del procediment, el presumpte incapaç serà reconegut pel jutge, per un mèdic forense i pel Ministeri Fiscal. Aquest últim ha de vetllar per l’interès de l’incapaç i per aquest motiu, durant el procediment, s’haurà d’escoltar el que declarin els familiars sobre aquest tema. En segons quins casos, depenent de l’estat de lucidesa del futur incapaç, se l’haurà d’escoltar també.

Si després del procediment es constata que, efectivament, els patiments que pateix l’incapaç són persistents i permanents sense possibilitat real de millora, no haurien d’haver-hi problemes per declarar-lo incapaç, en aquest cas es designarà un tutor que s’encarregarà, entre altres coses, de practicar un inventari sobre els béns que té la persona i anualment estarà obligat a rendir comptes davant el Jutjat.