Despeses derivades de la reclamació judicial per a suprimir la clàusula sòl

Atenció afectats per les clàusules sòl!

Com recordaran, el 21 de desembre de 2016 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar que les entitats de crèdit haurien de retornar íntegrament els diners cobrats per l’aplicació d’aquestes clàusules en les hipoteques.

Les clàusules sòl (també anomenades clàusules límit) es portaven aplicant aproximadament des de 2009 en els contractes de préstec hipotecari i consistien, bàsicament, en què independentment de com estigués l’Euribor, l’hipotecat havia de satisfer un mínim d’interès del qual no es podia baixar.

Si bé moltes reclamacions judicials per aquest concepte ja estaven iniciades, la sentència del TJUE va ser el tret de sortida a buscar un marc de reclamació extrajudicial, que és el que es ve aplicant des de llavors.

Doncs bé, el passat mes de juliol el Tribunal Suprem va dictar una sentència per la qual establia que l’obligat a pagar aquests costos és el banc per a aquells casos en els quals el procediment de reclamació s’hagi iniciat abans del 21 de desembre de 2016. Aquesta sentència es basa en la protecció al consumidor, ja que si, malgrat guanyar el judici, ha de pagar els costos d’un judici, es produiria un efecte dissuasiu per reclamar al banc i molts afectats ni reclamarien.

No obstant això, aquesta sentència no és aplicable a les demandes interposades des de gener 2017 ja que ara mateix no es pot demandar directament al banc, sinó que primer cal passar per un procediment extrajudicial, que explicarem en article a part.