La carta verda

La carta verda, també coneguda com a Carta Internacional de les Assegurances de Vehicles a Motor, és un document de segur subscrit per totes les assegurances d’un país determinat que acredita que un conductor està assegurat en un país estranger adherit a aquest sistema específic.
L’àmbit d’actuació de la carta verda està reconegut per 45 països a tot el món i s’estén bàsicament per tota Europa juntament amb alguns altres països com Rússia, Iran, Israel, el Marroc i Tunísia.
Tenir la carta verda implicarà que, encara que estigui a l’estranger, l’abast del segur s’estendrà també.
No és necessari tenir la carta verda físicament per viatjar dins de la Unió Europea ja que cada pòlissa d’assegurança d’automòbil emesa en un estat membre de la UE garanteix la cobertura mínima de segur requerida per la llei de l’altre estat membre. Tampoc és necessària per viatjar a Andorra, Noruega, Islàndia, Suïssa i Liechtenstein.
Sí serà necessari portar-la físicament per viatjar a països fora de la UE pel que abans d’iniciar un viatge és convenient que la teva companyia d’assegurances te l’emeti.
En cas d’accident de trànsit en un país estranger és important actuar com si hagués ocorregut a Espanya. És recomanable no abandonar el lloc dels fets i si cal cridar a les autoritats de la zona i serveis d’emergència. Cal emplenar el part al moment utilitzant el model de part europeu d’accidents, anotant com a dades mínimes el lloc i data de l’accident, la informació de possibles lesions, danys materials, testimonis i croquis de l’ocorregut, així com la matrícula dels vehicles implicats i la causa del mateix. La declaració ha de signar-se per tots els implicats. Important fer fotografies del moment i donar part al segur al més aviat possible.