Protecció de dades personals i càmeres ocultes en l’àmbit laboral

Recentment el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va determinar, en el si d’un procediment, que la filmació a empleats amb càmera oculta sense avisar viola la seva intimitat.
El cas versava sobre cinc caixeres d’un supermercat que van ser acomiadades després de ser gravades per una càmera oculta, l’existència de la qual desconeixien, mentre robaven productes i/o es confabulaven amb clients coneguts perquè aquests els sostraguessin.
Amb aquesta Sentència es va arribar a la conclusió que Espanya no havia aconseguit un equilibri just entre els drets en joc que eren, d’una banda, el de privadesa de les demandants recollit en el Conveni Europeu de Drets Humans i, d’altra banda, el dret a la propietat de l’ocupador.
La Sentència recorda la importància de complir amb la Llei de Protecció de Dades personals, que inclou l’obligació d’informar prèvia, explícita, precisa i inequívocament als empleats de l’existència dels enregistraments.
Recordem que la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals té per objecte garantir i protegir, en el que concerneix al tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, especialment el seu honor i intimitat personal i familiar.
Important recordar que si una persona es veu afectada pot acudir a l’Agència de Protecció de Dades, organisme encarregat de rebre i cursar denúncies d’afectats i que, a més, té la potestat d’iniciar procediments d’ofici davant qualsevol sospita o dubte en l’aplicació de la llei de protecció de dades.