Algunes novetats destacables pel 2018

Deixem enrere 2017. Sens dubte, un any que serà recordat per les divergències polítiques a Catalunya. Un any en el qual s’han començat a implantar polítiques per reduir la contaminació a les grans ciutats. Un any en el qual la societat ha estat més sensibilitzada amb els delictes sexuals i el problema de la violència de gènere.

En aquest 2017, com en tots els anys anteriors, els ciutadans han centrat la seva preocupació en l’economia, ocupació i polítiques en l’àmbit laboral.

La crisi, malgrat no ser tan aguda com fa alguns anys, segueix vigent en les ments dels ciutadans i per això en aquest 2018 es donaran algunes novetats importants en l’àmbit laboral.

Per exemple, s’augmentarà en un 4% el Salari mínim Interprofessional, que puja aquest any a 735,90 € mensuals. Sens dubte, encara lluny de les mitjanes dels països més desenvolupats d’Europa.

Les pensions es revaloritzaran i es desenvoluparà més extensivament el complement per maternitat. Recordem que aquest complement es tracta d’un increment de la pensió contributiva per viduïtat, jubilació o incapacitat permanent, per beneficiar a les dones que hagin tingut dos o més fills (naturals o adoptats).

També al 2018 es pretén reforçar el dret a les vacances anuals retribuïdes no gaudides i per a això es preveu aprovar un Reial decret per regular aquesta protecció.

Una novetat molt controvertida, per estar la societat polaritzada sobre aquest tema, és a nivell de normativa d’estrangeria ja que es preveu modificar la Llei Orgànica 4/2000 de drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, amb la finalitat d’ajudar a integrar a les persones immigrants al nostre país, intentant evitar els casos de devolucions en calent que han estat habituals en els últims anys. Aquestes normatives són vistes amb recel per gran part de ciutadans, així que haurem d’estar a l’espera de si resulten positives o no.

Concloent, on si hi ha unanimitat és en la lluita contra la violència de gènere. Es preveu modificar la Llei de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere, amb la finalitat d’ajudar a les persones que visquin aquesta situació i castigar més durament als autors del maltractament.