Què passa amb els danys del meu vehicle si em veig implicat en un accident?

Quan es produeix un accident de trànsit i es produeixen danys materials en els vehicles implicats, la companyia del culpable ha de fer-se càrrec de restituir el dany sofert a l’innocent.

En primer lloc, ha d’haver-hi acceptació de culpa per part de l’asseguradora. Posteriorment s’enviarà un pèrit per valorar a quant ascendeixen els danys, comparant aquest import amb el valor venal del vehicle. cal esmentar que el valor venal d’un vehicle és aquell valor fix que li correspon en funció d’una sèrie de variables tals com el model, any de matriculació, combustible i altres característiques internes. Aquests valors venals estan fixats i taxats i un dels portals de taxació més coneguts és el “Ganvam”.

Després de comparar el valor venal amb el de reparació, es podran donar dues situacions, on la primera serà la senzilla i és aquella en la qual la reparació és igual o inferior al valor venal, en aquest cas es donarà ordre de reparació i la companyia assumirà la factura resultant.

El problema es planteja al moment que el valor venal és inferior al valor de reparació. En aquest cas estem davant un sinistre total i la companyia no es farà càrrec de la factura de reparació i únicament optarà per indemnitzar al perjudicat.

En aquest sentit, els perjudicats han de saber que la llei i l’art. 1.902 del Codi Civil els empara i que no poden quedar en pitjor situació que la que tenien abans del sinistre. Per això, el criteri és l’obligació si es fes càrrec de la reparació, sempre que no sigui desproporcionada i comporti un enriquiment injust, o bé pagar-li al perjudicat una indemnització suficient per poder adquirir un vehicle de les mateixes característiques que el seu.