Atenció: Els Tribunals controlaran la pràctica d’ “inflar” el valor d’un pis heretat per evitar pagar més per l’IRPF

És molt habitual la pràctica consistent que el contribuent de l’Impost de Successions i donacions no ho liquidi i deixi transcórrer el termini de 4 anys que té l’Administració per exigir-li el pagament.

Si transcorren aquests 4 anys i l’Administració no ho detecta, s’entén que l’impost ha prescrit i ja no és exigible i és en aquest moment quan molts cometen la maniobra de presentar-ho inflant el preu del pis heretat, amb l’objectiu d’evitar pagar més per l’IRPF en cas de vendre-ho.

Això passa perquè davant una eventual venda del pis heretat, el valor d’adquisició a l’efecte d’IRPF serà el que es va declarar en l’Impost de Successions i, és per això, que molts contribuents decideixen rebaixar el futur guany patrimonial, “inflant” el valor declarat en Successions.

No obstant això, els Tribunals estan rebent alarmes i recentment s’ha dictat una Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana on es resol que, en un cas com el descrit, “els valors declarats pels hereus en l’Impost de Successions no vinculen a la AEAT per a temes d’IRPF, ja que quan es va presentar l’Impost de Successions aquest es trobava prescrit de manera que no havia pogut ser comprovat per l’Administració”.

Per tant, al no haver-se pogut comprovar abans els nombres declarats, ara quan es vagi a presentar l’IPRF l’Administració quedarà autoritzada per comprovar els valors declarats en el seu moment de manera que és aquí on pot descobrir-se tota l’estratagema i sortir el contribuent perjudicat.

Amb aquesta Sentència es dóna un ampli marge de maniobra a l’Administració per revisar casos dubtosos i molts contribuents hauran de vigilar abans de cometre certes maniobres fiscals.