Reclamar quotes impagades d’escala a un veí morós

Per al bon funcionament d’una Comunitat de Propietaris s’han d’establir unes quotes comunitàries que liquiden tots els propietaris de la finca. Aquestes quotes seran d’utilitat per cobrir qualsevol servei que es doni en la Comunitat, ja sigui intern o extern. Des del pagament del servei de neteja de l’escala fins al manteniment de l’ascensor, fins a pintar extraordinàriament la façana, tot això es consideren despeses necessàries en la Comunitat i la liquiditat per fer front al pagament d’aquests serveis surt de les quotes que aporten els veïns.
Un dels problemes als quals ha de fer front habitualment una Comunitat és l’impagament de les quotes per part d’algun veí, bé perquè no té liquiditat per pagar-les, bé perquè considera que no les deu, bé per deixadesa. Els motius poden ser molt variats però el cas és que l’impagament provoca un forat en els comptes comunitaris que ha de ser resolt.
Davant la situació descrita, el primer que cal fer és celebrar una reunió de propietaris on s’haurà de determinar el deute i acordar requerir de pagament al veí morós. També ha de fer-se constar que en cas que no atengui el requeriment el deute podrà exigir-se de forma judicial.
El primer legitimat a reclamar al veí és el President, encara que també pot fer-ho l’Administrador. És recomanable l’enviament d’un burofax al veí morós indicant-li el deute que hi ha així com la intenció de la Comunitat d’acudir a la via judicial.
Si passat el termini donat en el burofax no liquida el deute la Comunitat podrà demandar al veí morós. En la demanda s’haurà d’adjuntar com a arxius adjunts el Certificat de Deute, l’Acta on s’acorda demandar i sobretot l’intent de notificació al veí mitjançant burofax.
És recomanable adjuntar també una nota simple del Registre de la Propietat que identifiqui al veí en qüestió com el propietari de l’immoble on recau el deute.
Mitjançant el procediment judicial es podrà arribar a sol·licitar mesures d’esbrinament patrimonial i embargaments contra el veí morós, fins a recuperar la totalitat del deute.