Com fer una reserva d’estacionament a Badalona

Si volem reservar una zona d’estacionament amb caràcter permanent hem de demanar una llicència per a estacionar a l’Ajuntament, ja que ocuparem la via pública. Els motius per fer-ho estan molt taxats.

A Badalona trobem bàsicament 4 tipus de reserves d’estacionament.

  1. Reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Ho pot sol·licitar qualsevol persona física, per ella mateixa o a través d’un representant, que estigui reconegut com a persona amb mobilitat reduïda per la Generalitat de Catalunya i que condueixi un vehicle del qual sigui titular. Cal acreditar el lloc de residència i/o de treball.
  2. Reserva d’estacionament de càrrega o descàrrega d’obres. Ho pot demanar qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que sigui responsable de les obres que es volen fer i va encaminada a facilitar la càrrega i descàrrega de materials en obres de construcció.
  3. Reserva d’estacionament de càrrega o descàrrega comercial. De la mateixa manera, ho ha de sol·licitar la persona física o jurídica en concret titular de l’activitat comercial.
  4. Reserva d’estacionament per facilitar l’entrada i sortida de gual, demandada per una persona física o jurídica.

Per demanar aquestes llicències cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Urbanística de Badalona que es troba a l’Edifici Viver.

Cal portar documentació com ara dos exemplars de la instància de sol·licitud, DNI o CIF de la part sol·licitant; certificat mèdic acreditant la mobilitat reduïda (per les llicències d’aquest tipus); plànol de la finca i situació i, en alguns casos, la taxa liquidada.

Per a la redacció de la sol·licitud i el coneixement de la subjecció o no de la taxa, és recomanable comptar amb l’ajuda d’un professional que conegui les ordenances urbanístiques de Badalona.