Es pot treballar més hores de les quals figuren en el contracte?

Que molts treballadors realitzin més hores de les quals s’estipula en el seu contracte és una realitat a l’ordre del dia. Es tracta d’una realitat que, més enllà de ser més o menys molest, comporta conseqüències que no tots els treballadors coneixen. Conseqüències que van més enllà de reclamar el salari d’aquestes hores de més.

Tota situació consistent que un empleat treballi més hores de les quals consta en el seu contracte i que no siguin hores extres ni complementàries, pot ser considerada com una situació de frau de llei.

Davant aquesta situació, què pot fer el treballador?

En primer lloc, reclamar les quantitats salarials degudes, amb el límit del període comprès en els últims 12 mesos anteriors al moment de la reclamació. Això es fa mitjançant una papereta de conciliació en el CMAC.

Una altra opció és anar directes a la via judicial, sol·licitant al jutjat l’extinció del contracte i una indemnització de 33 dies per any treballat. A més, també, es té dret a percebre prestació per desocupació, que se li concedeix d’igual forma que si es tractés d’un acomiadament ordinari.

Finalment, també es pot sol·licitar la conversió del contracte com de caràcter indefinit en virtut de l’Estatut dels Treballadors, ja que s’entén que els contractes en frau de llei es consideraran indefinits i partim de la situació que fer més hores de les quals consten en contracte pot ser un frau de llei.