Separacions i divorcis davant el Notari.

La llei 15/2015 de Jurisdicció Voluntària ha atorgat a la figura del Notari una sèrie de competències que encara són desconegudes per a molts professionals jurídics i sobretot pels ciutadans.

Una d’aquestes novetats és que els Notaris, com a funcionaris públics, poden celebrar matrimonis i també autoritzar separacions i divorcis de mutu acord, que es plasmaran en una escriptura pública.

Els requisits més importants per poder beneficiar-se d’aquesta possibilitat són els següents:

  1. a) En primer lloc, és essencial i molt important que hi hagi mutu acord, ja que estem davant d’un acte de jurisdicció voluntària.
  2. b) En segon lloc, cal que no hi hagi fills comuns menors d’edat o bé fills comuns incapacitats judicialment que depenguin dels progenitors. S’entén que, al ser persones molt vulnerables que es poden veure afectades per la situació de ruptura, les mesures que se’n derivin han d’estar avalades per un jutge i no unilateralment pels pares.
  3. c) En cas de separació ha d’haver passat, com a mínim, un període de tres mesos des de la celebració del matrimoni.

Una altra qüestió de tipus pràctic és que els cònjuges han d’estar assistits per un lletrat en exercici, essent suficient un únic advocat pels dos.

Aquesta novetat suposa aire fresc a les situacions de ruptura matrimonial que necessiten una solució ràpida i urgent i, a l’hora, ajudaran a desbloquejar el col·lapse de molts jutjats de família desbordats per les demandes de divorci i separació. Psicològicament parlant, pels cònjuges serà positiu tenir una altra via molt més càlida i àgil per solucionar aquests tràmits poc agradables, lluny de la fredor que suposa per a molts acudir al jutjat.